Arbete pågår för fortsatt beredskap

Sedan början av juli står kommunens Covid-enhet tom, och antalet bekräftade fall av Covid19 i vår kommun har bara ökat med några få under samma period. Trots det positiva och stabila läget fortsätter kommunens arbete med att säkerställa beredskap på såväl kort som lång sikt.

Trots att kommunens Covid-enhet står tom och att inga nya bekräftade fall av Covid19 rapporterats i vår kommun sedan förra veckan, fortsätter arbetet med att förhindra smittspridning inom såväl äldreomsorgen som i skolor och förskolor.

– Vi har sedan nyheten om pandemin nådde oss haft flera medarbetare som arbetat nästintill heltid med att köpa in, lagerhålla och distribuera skyddsmaterial till våra verksamheter. Deras arbete fortsätter, och parallellt arbetar vi vidare med att påminna om vikten av god handhygien, hålla avstånd, stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom och vara uppmärksam på symptom, berättar Marie Schmid, chef för sektor Stöd och Omsorg.

Sjukfrånvaro på normal nivå

Efter att verksamheten noterat sjukfrånvaro på över 10% under våren har vi nu återgått till en mer normal nivå på under 6%.

– Vi har haft en svår situation under våren och sommaren, men våra medarbetare har visat prov på en fantastisk lojalitet. Här vill jag även lyfta fram alla våra vikarier som under våren och sommaren varit värdefulla resurser. Ett stort tack till er alla, säger Marie Schmid.

Risk för ökad smittspridning i höst

Nu när sommaren går mot sitt slut och vi återvänder till arbete och skola finns risk att smittspridningen tar ny fart. Anpassningar har skett inom verksamheterna under våren, med bland annat besöksförbud till våra boenden och åtgärder för att minska trängsel i våra skolor.

– Vi har genomfört en rad åtgärder för att motverka att smitta sprids inom våra förskolor och skolor, åtgärder som vi fortsätter med i höst, berättar Caroline Hedvall, chef för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad.

Det är rektor som fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas i våra skolor och förskolor. Åtgärderna kan vara olika, vilket beror på varje enskild enhets unika förutsättningar. Dock finns en hel del som ändå är gemensamt.

– Vi har bland annat anpassat städningen och inriktat den mot ytor som är mer exponerade för beröring. Dessutom har vi genomfört en rad åtgärder inom kostverksamheten i kommunen för att säkerställa ett tryggt avstånd och minskad risk för smittspridning, berättar Caroline Hedvall.

Fortsätt följa rekommendationerna

Under Folkhälsomyndighetens presskonferens den 20 augusti rapporterade myndigheterna om en ökad smittspridning i Europa, och även i vissa regioner i Sverige. Därför är det viktigt att vi fortsätter hålla avstånd till varandra, stannar hemma när vi är det minsta sjuka och att vi är noga med handhygien.

– Vi är alla viktiga i detta arbete, vi måste alla ta ansvar och hjälpas åt. Genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer skyddar vi oss själva och andra, avslutar Marie och Caroline.