Bevattningsförbud i Skeppsgården

Bevattningsförbud i Skeppsgården

Från och med den 23 juli och tills vidare råder bevattningsförbud i Skeppsgården. Bevattningsförbudet gäller abonnenter med kommunalt vatten.
Orsaken till bevattningsförbudet är att nivåerna i vattentäkterna sjunker.