Försäljning av mark, Fallingeberg 1:32 och Näs 1:6

Valdemarsviks kommun avser att sälja två områden, Fallingeberg 1:32 och Näs 1:6. Se nedan beskrivning av respektive område.

Intressenter ska meddela intresse och bud via e-post till martine.christensen-odenhall@valdemarsvik.se senast den 31 augusti 2020.