Eldningsförbud i Valdemarsviks Kommun är upphävt

Det eldningsförbud som gällt i Valdemarsviks kommun från och med kl. 14.00 den 24 juni 2020 har idag 2020-07-06 upphävts.

Förbudet gällde eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattade aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar).