Eldningsförbud i vår kommun

Idag, 24 juni 2020, har kommunstyrelsen fattat beslut om att införa eldningsförbud i Valdemarsviks kommun. Beslutet kommer efter inrådan av Räddningstjänsten Östra Götaland. Brandrisken bedöms vara betydligt högre än i flera andra av länets kommuner.

Beslut fattas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning inom arbetsutskottets
verksamhetsområde.

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Förbudet gäller från onsdagen den 24 juni 2020 klockan 14:00 tills dess att beslutet upphävs.