Vi testar gångfartsområde

Under tiden 22 juni till och med 15 augusti kommer en del av Storgatan i Valdemarsvik att vara gångfartsområde. Det innebär bland annat att hastigheten sänks för dig som kör bil och större hänsyn ska tas till gående.

Den 22 juni till och med den 15 augusti är provperiod för gångfartsområdet på Storgatan. Ett gångfartsområde innebär att alla trafikanter ska samsas på samma yta, med stor hänsyn till gående. För dig som kör bil innebär det att du ska reducera hastigheten så att din bil framförs med samma hastighet som gångtrafikanter, ca 7 km/h. Även du som cyklar ska ta stor hänsyn till gående.

Under provperioden kommer därför gaturummet delas in i olika delar, med mer plats för exempelvis bänkar där man ska kunna sätta sig, väl skyddad från bilar. Dessa områden kommer bidra till att gångfartsområdet blir trivsamt att vistas i, men de kommer även hjälpa till att reducera hastigheten. Du som kör bil kan behöva vänta in mötande bil för att passera.

En lugn och trevlig gatubild

Anledningen till att genomföra testet med gångfartsområde är att skapa en lugn och trevlig gatubild, med mer plats för människor att röra sig mellan butiker, restauranger och caféer.

– Vi på gatukontoret hoppas med detta att vi får liknande resultat som i andra samhällen där gångfartsområde införts, alltså att människor väljer att stanna lite längre på gatan, sätta sig och ta en fika/glass eller bara vila och kanske gå in i fler butiker än de man tänkte sig från början. Miljön, med förhoppningsvis färre bilar och en mycket lägre hastighet gör att det blir trevligare att vara här, säger Kristina Hörnqvist på Valdemarsviks kommun.

P-platser kommer finnas kvar

I enlighet med några butiksägares önskan så kommer alla P-platser utmed gatan finnas kvar. Tillfart till Centrumparkeringen vid Apoteket påverkas inte, och inte heller tillfart till parkeringarna bakom ICA.

– Ett önskat resultat är att de som bara använder gatan som genomfart idag ska välja att åka utanför på Gamla riksvägen. Då hjälper de också till med att skapa en lugnare och trevligare miljö i staden. Givetvis så har vi sett till att varuleveranser kan ske ungefär som nu och att utryckningsfordon kan komma fram, avslutar Kristina.