Försäljning av mark

Valdemarsviks kommun avser att sälja två områden, Fallingeberg 1:32 och Näs 1:6. Se nedan beskrivning av respektive område.

Intressenter ska meddela intresse och bud via e-post till martine.christensen-odenhall@valdemarsvik.se senast den 31 juli 2020.