Bevattningsförbud i Skeppsgården

Bevattningsförbud i Skeppsgården

Från och med den 17 juni och tills vidare råder bevattningsförbud i Skeppsgården. Bevattningsförbudet gäller abonnenter med kommunalt vatten.
Orsaken till bevattningsförbudet är att nivåerna i vattentäkterna sjunker samt att det är
torr väderlek.