I tider som dessa är det extra viktigt att vi tar hand om varandra

I tider som dessa är det extra viktigt att vi tar hand om varandra

På covid-enheten arbetar man varje dag med att ta hand om människor som insjuknat i covid-19. Det är en av äldreboendet Vammarhöjdens avdelningar som på kort tid gjorts om för att kunna tillgodose de nya behov som uppstått i kommunen. Här jobbar människor med bakgrunder inom många olika delar av vården för att tillsammans hjälpa människor som smittats av corona-viruset. En av dessa är Christoffer Lindskog.

I vanliga fall jobbar Christoffer på ett LSS-boende. När så läget blev akut och det behövdes personal till kommunens nya covid-enhet var han inte sen med att visa sitt intresse. Det hela har gått fort, i slutet av april hade man ett möte för alla som skulle börja på den nya enheten och dagen efter mötet var de på plats och igång. Med en bakgrund inom akutsjukvården kände Christoffer att det här var helt rätt för honom. All personal på den nya enheten kommer från andra enheter inom stöd och omsorg, de har själva anmält sitt intresse för att nu jobba på covid-enheten och har redan blivit ett sammansvetsat gäng.

Vi träffas i omklädningsrummet som ligger precis innanför entrén till Vammarhöjdens Östergården, som nu alltså blivit covid-enheten. Längre än så här kommer inte jag. Innanför den lilla hallen vi precis gått igenom finns den så kallade slussen, innanför den får ingen obehörig gå. I slussen tar man på sig skydd, spritar sina händer och armar, och gör sig redo för att kliva in på vårdavdelningen. Där inne ska allt vara rent. Inga privata kläder eller skor, alltid skyddsutrustning på. Allt för att hindra smittspridning. De som vårdas här har konstaterat covid-19.

– Här hamnar man när man är för frisk för sjukhusvård, men för sjuk för att vara hemma kan man säga, säger Christoffer Lindskog.

Här på covid-enheten i Valdemarsvik finns åtta platser och man tar emot människor från hela kommunen. För att minimera risken för smittspridning är skyddsrutinerna hårda. Personalen har alltid full skyddsutrustning, patienterna får låna sjukhuskläder för att inte riskera att ta med något in via sina privata kläder, man använder bara engångsföremål, såsom tallrikar, glas, bestick med mera och besöksförbud gäller.

Det är mycket som ska hinnas med under en dag. Det är medicin som ska ges, temperaturer som ska kollas, ytor som ska saneras, mat som ska serveras och mycket mer. Det är ett påfrestande arbete och många gånger kan det kännas tungt, berättar Christoffer.

– Det är ju ändå sjuka människor vi arbetar med. Så det är klart att det är jobbigt. Som tur är har vi ett oerhört bra arbetslag. Vi pratar om allt och tar hand om varandra, utan den gemenskapen hade det inte gått.

Han hyllar sina kollegor som liksom Christoffer varje dag kämpar för att hjälpa andra. Tack vare att de alla hjälps åt och ser efter varandra känns det bra att gå till jobbet, säger han.

Någon oro för sig själv känner han inte. Med alla rutiner och säkerhetsåtgärder känns det som en väldigt trygg miljö att vara i. Utanför arbetet försöker han, som så många andra, att stanna hemma så mycket som möjligt. Att hålla avstånd, ta hand om sig själv och följa de allmänna riktlinjerna är det bästa man kan göra just nu.

– Det är många aspekter att ta hänsyn till. För egen del är jag inte särskilt orolig, men jag gör naturligtvis vad jag kan för att hålla mig frisk och ta mitt ansvar. Stannar hemma när jag är ledig, håller avstånd och träffar inga äldre släktingar och sådant där. Visst, det är lite tråkigt just nu. Men vi måste alla göra vad vi kan i den här situationen. I tider som dessa är det extra viktigt att vi ställer upp för och tar hand om varandra.

Text: Cornelia Hedendahl, Valdemarsviks kommun