Hemtjänsten viktigare än någonsin

Många äldre vittnar om en ökad känsla av ensamhet i coronapandemins spår. För de som har hemtjänst blir mötet med hemtjänstens personal oerhört viktigt. Kanske viktigare än någonsin tidigare.

Cathrine Karlson är chef för ett av kommunens hemtjänstteam. Hon berättar om ett tungt arbete i en svår situation där personalen ställt upp på ett fantastiskt sätt.

– Alla kämpar just nu, och jag vill börja med att ge en stor eloge till all personal som ställer upp och gör allt de kan i den här situationen.

En speciell tid

Det är onekligen en speciell tid vi lever i just nu. Cathrine jämför med när man har exempelvis en maginfluensaepidemi, vilket också innebär en ökad belastning och hårdare skyddsrutiner, men då vi vet att det finns ett slut. Nu är det svårt att veta när allt blir som vanligt igen.

– Det svåraste är att inte se något slut, att inte veta när det kommer att släppa. Samtidigt är det viktigare än någonsin att besöken från hemtjänsten fortsätter som vanligt. Fler har fått sin vardag begränsad och tillhör man en riskgrupp som helst ska stanna hemma kan ett besök från hemtjänsten vara den enda mänskliga kontakt man har under en dag, det som lyser upp tillvaron just nu, berättar Cathrine.

Att jobba inom hemtjänsten innebär många nära kontakter med människor som på ett eller annat sätt behöver hjälp i vardagen. För att skydda alla inblandade har man infört striktare skyddsrutiner vid besöken.

Nya rutiner och skyddsmaterial

All personal har sedan ungefär fem veckor tillbaka visir på sig under alla besök. Det finns munskydd som används så fort man misstänker en eventuell smitta och det finns färdigpackade covid-lådor med allt som kan tänkas behövas vid kontakt med eventuellt smittade, från långärmade förkläden och munskydd till plasthandskar. Dessa lådor tas med när man åker ut på exempelvis trygghetslarm och inte vet vad som väntar. Det finns en handlingsplan för hur man ska göra om man upptäcker symptom och misstänker smitta.

– Den stora skillnaden mot tidigare är skyddsmaterialet. Vi har sedan start haft våra covid-lådor och aldrig fått slut på något. Visst har det blivit svårare att få tag på vissa saker men helt tomt har det aldrig varit. Där är samarbetet inom kommunen extremt viktigt och alla hjälps åt så att ingen står utan det de behöver.

Skyddsmaterialet har medfört att känslan av trygghet har ökat både för personalen och för de äldre. Det negativa består i att det kan kännas svårare att arbeta i heltäckande skydd, det påverkar kontakten och blir lite mer opersonligt. Dessutom blir det varmt och svettigt.

Vikten av samarbete

Det är ingen liten omställning som behöver göras när hela världen drabbas av en pandemi. Förutom att det går åt mer skyddsutrustning än vanligt ska bemanningen lösas och nya rutiner ska implementeras och följas upp. Att allt har fungerat så bra som det faktiskt har gjort menar Cathrine beror på det starka samarbetet inom kommunen och på att alla gör vad de kan och ställer upp för varandra. Hon slutar intervjun på samma sätt som hon inledde den – med att hylla alla medarbetare som ställer upp och sliter varje dag.

– En stor eloge ska de ha, de jobbar så hårt och gör det så bra. Hemtjänsten är alltid viktig, och nu kanske viktigare än någonsin. Jag är så stolt över det arbete vi utför!

Av: Cornelia Hedendahl, Valdemarsviks kommun