Med fullt fokus på skyddsmaterial

Angelica Karlssons arbetsdagar har sedan coronapandemins utbrott i Sverige förändrats helt. Hon ägnar numera en stor del av sin arbetstid med att lokalisera, köpa in och distribuera skyddsmaterial.

– Vi har aldrig haft brist på skyddsmaterial, men så har vi också lagt stora resurser på att upprätta lager och hantera logistiken. Lager finns ute på varje enhet, men vi har även ett centrallager som hanteras av min kollega Iréne. Nu jobbar vi tillsammans för att säkra lager även på längre sikt, säger Angelica.

När ”corona” blev ett begrepp och media inledde sina rapporteringar från ett helt isolerat Wuhan i Kina, inleddes arbetet. Först i termer av ”om”. Sedan ”när” och ”hur”. I takt med att världen förstod vidden av problemet och virusets karaktär trappades arbetet upp. Samverkan inleddes med länsstyrelsen och regionen.

Nya samverkansformer har upprättats

Corona har bidragit till att öka samverkan mellan kommunerna. Sedan en tid tillbaka finns bland annat ett samarbete med Åtvidabergs- och Söderköpings kommuner kring transporter av skyddsmaterial. Oftast hämtas material hos Region Östergötland i Linköping, efter att begäran ställts till Länsstyrelsen. Med det finns fler aktörer som deltar i detta viktiga arbete, Linköpings kommun har fått ett extra ansvar att samordna inköp för hela länets behov. Skyddsmaterial har löpande kommit in till oss från när och fjärran, även via Socialstyrelsen och andra nationella organisationer.

– Inledningsvis kunde vi även köpa skyddsmaterial, handsprit och liknande från lokala företagare som ”skrapade fram” allt det hade. Dessutom fick vi även en hel del från privatpersoner som hade adekvat skyddsmaterial att skänka. Vi vill rikta ett stort tack till dem.

Innovativa lösningar

Ibland har signaler kommit om att vissa lagerposter sjunkit snabbare än beräknat, men med gemensamma ansträngningar har material kommit fram. Eller tillverkats, även i egen regi.

– Vid ett tillfälle inledde vi egen tillverkning av visir. Det fungerade utmärkt och blev ett värdefullt tillskott då vi valde att införa visir i hemtjänsten.

Valdemarsviks kommun var en av de första i landet att införa visir i hemtjänsten, och fick en del kritik för det beslutet. Men för brukarnas och personalens del, för deras trygghet och arbetsmiljö, var det viktigt. Angelica håller med men betonar vikten av att inte ha en övertro till skyddsmaterialet utan komma ihåg att god handhygien och att hålla avstånd är viktigt för att hindra smittspridning.

Förmåga att snabbt ställa om

Angelica fortsätter att lyfta fram den lilla kommunens styrka, flexibilitet och förmåga att snabbt ställa om till nya förutsättningar.

– Vi är inte många, men det vi gör nu, vår kamp mot smittspridning och våra insatser för att skydda de äldre är en laginsats utöver det vanliga. Vi är vana vid att vara lite ”allkonstnärer” och hjälpa till där det behövs som mest även i vanliga fall, och det har gjort att vi hanterar även denna ovanliga situation. Alla kommunanställda är viktiga bitar i detta pussel, men det är också alla invånare i kommunen. Alla påverkas, men alla kan också bidra. Det är en helt unik och ny situation för oss, men jag är övertygad om att vi klarar allt bara vi hjälps åt, avslutar Angelica.