Fortsatt behov av vikarier

Fortsatt behov av vikarier

Kommunens bemanningsenhet arbetar med att rekrytera vikarier till alla enheter inom Stöd och Omsorg, Skola- och barnomsorg, totalt 48 avdelningar och enheter. I normala fall finns ca 150 vikarier i verksamheterna, och det är Lehna Rolf och Jessica Flyxén som lägger pusslet.

– Ja, det är ett slags pussel där vi försöker lösa bemanningen på bästa tänkbara sätt, både för verksamheterna och för alla vikarier, berättar Lehna och Jessica.

Under rådande coronapandemi har dock arbetet förändrats mycket. Marie Schmid, sektorchef stöd & omsorg, har i samråd med Lena Borgman, medicinskt ansvarig sjuksköterska, beslutat att personal inte ska gå mellan avdelningar eller enheter. Det gör att vikarier blir ”låsta” till en enhet – ett viktigt led i att motverka smittspridning.

– Det har medfört en ny dimension i vårt arbete där vår normalt sett stora flexibilitet i att hitta lösningar får stora begränsningar. Vi för också regelbundna samtal med grannkommuner för att säkerställa att vi i detta läge inte delar resurser, berättar Jessica. Det är inte alla kommuner som har samma restriktioner som vi, och vi måste göra allt vi kan för att inte medverka till att sprida smitta vidare.

Lehna Rolf och Jessica Flyxén hanterar hela processen, från rekrytering till introduktion, uppföljning och avslut. De har de gjort tillsammans sedan 2015.

– Vi har arbetat längre än så med frågorna, men vi har varit ett radarpar sedan dess, berättar Lehna. Vi jobbar tajt tillsammans och har samma inställning till arbetet. Det gör att det blir enklare, och roligare.

Detta har visat sig vara en framgångsfaktor.

– I takt med att fler stannar hemma på grund av vård av barn, egen sjukdom eller misstanke om sjukdom, prövas vi mer än någonsin. Behovet av vikarier har ökat dramatiskt, och vi får vända och vrida på alla möjligheter, berättar de.

Fortfarande finns luckor att fylla. Rekryteringsprocessen inför sommaren är i slutfasen, men fortsatt finns behov av mer legitimerad personal.

– Vi söker främst sjuksköterskor och undersköterskor. Men även andra med erfarenhet av arbete inom vården. Dessutom väger personlig lämplighet tungt. Känner du att du har möjlighet att bidra är du varmt välkommen att höra av dig till oss, avslutar Jessica.