Håll i, håll ut och håll kontakten

Håll i, håll ut och håll kontakten

Folkhälsomyndigheten påminner om hur viktigt det är att vi fortsätter följa rekommendationerna för att begränsa spridningen av coronavirus i vårt samhälle. Vi måste fortsätta hålla i och hålla ut.

Följ rekommendationerna:

 1. Tvätta händerna ofta och länge
  Genom att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder, gör du en viktig insats för att förhindra att smitta sprids.
 2. Håll avstånd
  Genom att hålla avståndet till dina medmänniskor visar du att du bryr dig om andra. Du är kanske inte rädd för att själv bli smittad – men genom att hålla avståndet visar du hänsyn och förhindrar att du själv för smitta vidare till andra.
 3. Undvik onödiga resor
  Stanna hemma om du kan. Arbeta hemma om möjligheten finns.
 4. Stanna hemma om du är sjuk
  Även om du bara har lätta symptom ska du stanna hemma. Du ska stanna hemma ytterligare två dagar efter att du blivit frisk.
 5. Undvik att träffa vänner och släktingar i riskgrupp
  Det är äldre och övriga personer med bakomliggande sjukdomar som drabbas hårdast av covid19. Därför ska du undvika att besöka dem nu. Men håll kontakten! Ring oftare.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt enkla tabeller som ger en snabb överblick över vad som gäller för dig som är frisk, är sjuk/har symtom eller är isolerad. På deras hemsida får du mer vägledning.