Mer skyddsmaterial i hemtjänsten

Valdemarsviks kommun har följt de instruktioner gällande skyddsmaterial inom äldreomsorgen som Region Östergötland tagit fram. Dock har en oro bland framför allt medarbetarna inom hemtjänsten lett till att Valdemarsviks kommun nu utökar användningen av skyddsmaterial för hemtjänstens personal.

– Jag har fått signaler från medarbetare inom hemtjänsten som känner oro över att kunna utföra sitt arbete på ett tryggt sätt nu under rådande corona-pandemi. Det finns en rädsla, och jag vill verkligen göra allt jag kan för en ökad trygghetskänsla. Därför kommer hemtjänstpersonalen nu att arbeta med skyddsvisir, berättar Marie Schmid, sektorchef Stöd och omsorg.

Hittills har Valdemarsviks kommun följt regionens instruktioner fullt ut inom alla verksamheter, men nu väljer sektorchef att gå ett steg längre. Idag informeras berörda medarbetare om förändringen och hur skyddsvisiren ska användas. Ett informationsblad tas också fram som stöd i kommunikationen med de personer som har hemtjänst.

– Skyddsvisiren blir ett komplement till de riktlinjer vi har gällande hygien inom hemtjänsten. Fortsatt är handtvätt den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning, säger Marie Schmid.