Regionen redovisar antal smittade i kommunerna

Idag (21 april 2020) har Region Östergötland presenterat antal smittade i varje kommun. Flest smittade, 490 personer är hemmahörande i Linköping. Norrköping har 412 fall. Därefter följer Motala med 46 fall, Finspång med 45 fall, Mjölby med 45 fall, Kinda med 44 fall och Söderköping med 31 fall. Övriga kommuner i länet har totalt 62 fall tillsammans, men kommuner med färre än 30 samredovisas. Valdemarsvik är en av dessa kommuner som har färre antal fall och redovisas därför inte.

Vid dagens presskonferens berättade smittskyddsläkare Britt Åkerlind att antalet smittade inte ökat de senaste dagarna, och att vi nu befinner oss i en slags platåfas.

Regionen konstaterar att covid-19 fall finns i alla kommuner i länet. Vidare informerade man om att provtagningskriterierna varierat över tid, men att provtagning för närvarande sker på vårdpersonal, patienter inlagda på sjukhus eller brukare inom kommunens omsorg.

För närvarande provtas inte symtomfria personer eller personer med lindriga symtom som inte behöver sjukhusvård. Ej heller personer som insjuknat i luftvägsinfektion efter resa i riskområde provtas i dagsläget.

Bild: Provtagning på infektionskliniken i Linköping. Bilden tillhör 1177 Vårdguiden/Region Östergötland

Uppdaterad information om antal smittade i kommunerna

Varje vecka lämnar region Östergötland ny statistik över antal smittade i kommunerna. Här hittar du regionens sammanställning.