Avgränsad korttidsenhet öppnar 20 april

En särskild personalgrupp inom sektor Stöd och omsorg har arbetat för att så snart som möjligt kunna öppna upp en avgränsad enhet för covid19-sjuka. Gruppen har arbetat på uppdrag av Marie Schmid, chef för sektor Stöd och omsorg, med syftet att säkerställa trygg och säker omvårdnad av personer med konstaterad covid19-smitta, som är för friska för att vårdas på sjukhus. Detta initiativ är en del i det förebyggande arbete som bedrivits inom sektorn sedan coronaviruset blev känt.

– De som drabbas och blir svårt sjuka av covid19 vårdas på sjukhus. Men de som inte blir svårt sjuka kan ändå komma att behöva omvårdnad, och avskiljas från sina vanliga boenden och miljöer. Vi startar därför upp en avgränsad enhet både för att kunna ta hand om de sjuka, och för att begränsa smittspridningen, berättar Marie Schmid.

Enheten startar upp måndag den 20 april på Vammarhöjden. I första hand är det personer som har konstaterad smitta och kommer från sjukhus som ska vårdas på vår egen enhet. Men enheten ska även kunna ta emot sjuka från andra kommunala enheter eller personer som bor hemma och har hemtjänst. Enheten ska vid behov även kunna ta emot personer med LSS-insatser.

Gruppen förbereder nu med att ta fram utrustning, skyddsmaterial, rutiner och arbetssätt för enheten. Rekrytering av medarbetare pågår. På enheten ska utbildade undersköterskor arbeta tillsammans med legitimerad personal från hälso- och sjukvården.

– Enheten kommer att vara avgränsad. Personalen kommer att använda den skyddsutrustning som Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland fastställt, skyddsutrustning som används redan idag vid smitta eller misstänkt smitta i våra verksamheter. Det pågår ett ständigt arbete för att löpande säkra leveranser av utrustning, men vi ser att vi för tillfället har god tillgång, avslutar Marie Schmid.