Ingen risk för brist på dricksvatten

Vi har fått frågor om dricksvattenförsörjningen hotas på grund av corona-pandemin. Bakgrunden är spekulationer i sociala medier där man hävdar att det kommer råda brist på dricksvatten eftersom kemikalier som används för att rena vattnet kommer ta slut. Dessa spekulationer och påståenden är felaktiga.

– Det finns inga risker för kemikalietillgången till dricksvattenförsörjningen, säger Pär Dalheim, vd för branschorganisationen Svenskt Vatten.

Vidare skriver Svenskt Vatten på sin hemsida att Sveriges kommuner inte har några problem med dricksvattenförsörjningen. Ett kontinuerligt arbete med att säkra vattenförsörjningen även under extrema situationer till följd av corona-pandemin, har pågått under lång tid.

– Vi har inga problem med leveranser och har säkerställt vattenförsörjningen för Valdemarsviks kommun. Det finns ingen anledning till oro, säger Claes Boman, chef för Vatten och avfallshanteringen i Valdemarsviks kommun.