Badhuset håller stängt efter påsk

Från och med tisdag efter påsk, den 14 april, håller badhuset i Gusum stängt. Det finns två orsaker till stängningen:

  1. Badhuset har väldigt få besökare till verksamheten under pågående coronapandemi
  2. Genom stängning frigör vi personal som istället kan användas inom mer prioriterad verksamhet inom kommunen, exempelvis äldreomsorgen

Beslutet om stängning varar till och med den 3 maj 2020, men kan komma att förlängas om situationen kräver det.