Bekräftat fall av Covid-19 inom äldreomsorgen

Trots att vi var tidiga med att utlysa besöksförbud vid våra äldreboenden, har nu smittan nått även oss. Inom sektor Stöd & Omsorg har arbetet sedan tidigare varit inriktat mot att ”agera så som att vi har smittade”.

– Vi har agerat på det viset, och fortsätter med den inställningen. När någon är sjuk bland de vi vårdar på våra boenden eller i hemtjänsten, hanterar vi den personen med extra försiktighet – även om vi inte vet vad personen lider av. Är det en vanlig förkylning eller Covid-19? Så länge vi inte vet behandlar vi alla sjuka på samma sätt, berättar Marie Schmid, chef för sektor Stöd & omsorg i Valdemarsviks kommun.

Nationellt råder brist på skyddsmaterial, även om det akuta behovet kan lösas. Samma situation råder i vår kommun.

– Vi har skyddsmaterial på alla våra enheter – på äldreboenden och inom hemtjänsten. Materialet används i enlighet med instruktioner från Region Östergötlands smittskyddsenhet, berättar Marie Schmid.

Att vi nu har konstaterad smitta inom äldreomsorgen ska inte behöva påverka verksamheten mer än det redan gjort. Åtgärder har redan vidtagits, rutiner följs och skyddsmaterial finns och ska användas.

– Det är beklagligt att vi fått konstaterad smitta, men jag är ändå tacksam för att det dröjt så pass länge. Vi har haft gott om tid att förbereda oss och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridning. Nu arbetar vi hårt för att begränsa smittan och parallellt fortsätta med vårt förebyggande arbete, avslutar Marie Schmid.