Fokus på förberedelser

Fokus på förberedelser

Fortsatt arbetar Valdemarsviks kommun med att förbereda för att hantera eventuella smittade i vår kommun. Hittills har vi drabbats främst genom ökad sjukfrånvaro bland våra anställda. Inom förskola och skola har personalens sjukfrånvaro varit i linje med att även barn och elever stannat hemma i högre utsträckning. Under denna vecka ser vi dock att fler är friska och tillbaka i skolan igen, såväl pedagoger som barn och elever. Inom äldreomsorgen har dock läget varit mer ansträngt, men under kontroll.

– Vi har haft ett tufft läge, men vår bemanningsenhet har arbetat för högtryck med att rekrytera vikarier. En extra rekryteringskampanj pågår just nu för att få in fler som kan och vill bidra i detta viktiga arbete. Min bedömning är att vi har en god situation, säger Marie Schmid, sektorchef Stöd & Omsorg i Valdemarsviks kommun.

Inom Stöd & Omsorg är fokus fortsatt på förberedelser för att kunna hantera Covid-19-sjuka.

– Vi har ännu inget konstaterat fall i våra äldreboenden, men vi agerar som att vi har det. Det betyder att vi är extra vaksamma i vården av äldre som är sjuka, oavsett varför de är sjuka. Vi har skyddsmaterial och vidtar försiktighetsåtgärder.

Inom sektorn arbetar man nu med att detaljplanera utifrån olika scenarios. Tillfällig nedstängning av vissa verksamheter är genomförd och fler anpassningar kan komma att bli verklighet om behovet uppstår.

– Det är oerhört viktigt att vi gör rätt prioriteringar och använder våra resurser på bästa sätt. Alla gör sitt yttersta just nu, och jag upplever att förståelsen är god bland medarbetarna, liksom lojaliteten. Jag är oerhört stolt över alla som bidrar i detta viktiga arbete, det vi gör nu kommer göra skillnad, avslutar Marie Schmid.