Stödtelefon under Coronakrisen

Röda korset har upprättat en stödtelefon till följ av Corona-krisen. Om du känner stress och oro kring coronautbrottet som pågår kan du ringa dit. Stödtelefonen bemannas av personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen.

Syftet med stödtelefonen är inte att göra medicinska bedömningar, samtal av det slaget hänvisas vidare till exempelvis 1177.

Öppettider

  • Måndag till fredag kl.12.00-16.00
  • Alla samtal är anonyma

Här hittar du mer information om stödtelefonen.