Tillfälliga ändringar gällande färdtjänst

Tillfälliga ändringar gällande färdtjänst

Med anledning av Covid-19 så har Östgötatrafiken nu meddelat att färdtjänstresor kan påverkas.
Förändringar sker utifrån tillgång på fordon och kan handla om att:

  • Din förbeställda resa kan bli framskjuten
  • Restiden kan förändras
  • Prioritering av resenärer kan komma att ske