Förbereder för anpassad hemtjänst

Valdemarsviks kommun följer händelseutvecklingen av det nya coronaviruset, Covid-19, och utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer. Vi arbetar för att förbereda oss på olika sätt och har vidtagit flera åtgärder för att på bästa sätt kunna förhindra och hantera en eventuell smittspridning i vår kommun.

En av dessa åtgärder är att vi nu förbereder för att under en begränsad tid anpassa hemtjänstens service. Det innebär att vi kan komma att enbart fokusera på de uppgifter som är viktigast just nu, och inte utföra allt som vi normalt gör. Dock handlar det inte om att inte längre utföra hemtjänst, utan att vissa arbetsuppgifter tas bort tillfälligt och under en begränsad tid.

Om vi ser behov av att göra den här anpassningen handlar det dels om att motverka smittspridning, dels om att nyttja vår personal på bästa sätt under en tid då vi räknar med en ökad sjukfrånvaro.

I dagsläget är åtgärden endast planerad för att vi snabbt ska kunna agera om behovet uppstår.