Gusums simhall är öppen

Valdemarsviks kommun följer händelseutvecklingen av det nya coronaviruset, Covid-19, och utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer för att på bästa sätt kunna förhindra och hantera en eventuell smittspridning i vår kommun. Vi arbetar för att förbereda oss på olika sätt och samverkar med region, länsstyrelse och övriga kommuner i länet.
I nuläget finns inga särskilda restriktioner för simhallar, varför simhallen fortsatt är öppen.
Dessa rutiner följer vi på Gusums simhall
• Vi desinficerar vårt bassängvatten med klor, som dödar både bakterier och virus.
• Vi städar ofta i våra lokaler.
• Vi informerar våra besökare om hur viktigt det är att duscha före bad och att vara extra noga med handhygienen.
Vad kan du som besökare göra?
• Om du känner dig frisk – välkommen att bada och simma hos oss!
• Var extra noga med handhygienen.
• Om du känner dig sjuk ska du inte besöka oss – stanna hemma!


Gusum’s public swimming pool is open

The municipality of Valdemarsvik monitors the development of the new corona virus, Covid-19. We base our information on the recommendations of the responsible authorities, in order to best prevent and manage possible spread of infection in our municipality. We take action to prepare ourselves in different ways and collaborate with other municipalities in Östergötland.

At present, there are no special restrictions for public swimming pools, which is why our swimming pool in Gusum remains open.

We follow these routines:
• We disinfect the water with chlorine, which kills both bacteria and viruses.
• We clean our premises often.
• We inform our visitors about the importance of taking a shower before bathing and being extra careful about hand hygiene.

What can you as a visitor do?
• If you feel healthy – welcome to swim and swim with us!
• Be thorough in following the hygiene routines.
• If you feel ill, do not visit us – stay at home!


حمام السباحة في غوسوم مفتوح