Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma – även vid milda förkylningssymtom!

Information till vårdnadshavare med anledning av Coronavirus

Med anledning av coronaviruset, covid-19, behöver vi hjälpas åt att minska risken för smittspridning. Stanna därför hemma även vid milda symtom som snuva, hosta eller feber. Alla våra förskolor och skolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och elever.

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller lärare ska stanna hemma från skolan.

Enligt smittskyddslagen ska alla genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjuk­domar.

Personen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.


Stay at home
Even with mild cold symptoms!

Due to the coronavirus, covid-19, we need your help to reduce the risk of infection.
Therefore, stay at home even with mild symptoms such as sniffing, coughing or fever.
All our preschools and schools are open as usual and we welcome all healthy children and pupils.

The public health authority currently assesses the risk of a general spread of infection in Sweden as very high. 

According to the Public Health Authority’s assessment, from an infection prevention perspective, there is currently no reason for healthy students or teachers to stay home from school.

According to the Infectious Diseases Act, everyone, through “attention and reasonable precautionary measures”, must contribute in preventing the spread of infectious diseases.

You should stay at home as long as you have symptoms and two days after recovery.


!ابق في المنزل لأعراض البرد الخفيفة

بسبب فيروس كرونا ، 19 ، نحتاج إلى المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالعدوى. لذلك ، ابق في المنزل حتى مع أعراض خفيفة مثل الشمة أو السعال أو الحمى. جميع رياض الأطفال والمدارس مفتوحة كالمعتاد ونرحب بجميع الأطفال والطلاب الأصحاء

تقدر سلطة الصحة العامة حاليًا خطر الانتشار العام للعدوى في السويد على أنه مرتفع جدًا. وفقًا لتقييم هيئة الصحة العامة ، من منظور الوقاية من العدوى ، لا يوجد حاليًا سبب يدعو الطلاب أو المعلمين الأصحاء إلى البقاء في المنزل من المدرسة

وفقًا لقانون الأمراض المعدية ، يجب على كل شخص ، من خلال “الانتباه والإجراءات الوقائية المعقولة” ، المساهمة في منع انتشار الأمراض المعدية. يجب أن يبقى الشخص في المنزل طالما ظهرت عليك الأعراض وبعد يومين من التعافي

يتم تحديث المعلومات على الصفحة الإلكترونية فالديمارشفيك


ገዛ ምጽናሕ ዝኮነ ሰዓል ዝተሰምዖ

ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ (coronaviruset )  COVId 19,  ክንገብሮ ዝግበእና ንምካይ ምትሕላፋ ኮሮና ቫይረስ።

ከመ ሰዓል ፣ ረስኒ ከምኡ ውን ጸረታ ናይ ኣፍንጫ ዝተሰምዖ ኣብ ገጻ ክጸንሕ ይግብኦ።

ኩሉ ኣብያተ ትምህርትታት ከምኡ ውን ቤት ትምህርቲ ህጻናት ከመ ቀደሙ ክፉት ኢዩ።   ኩሉኩም ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ ናጻ ዝኮንኩም ቖሉዕትን  ተመሃሮን ብዳሓን ሙጹ።

ሚኒስትሪ ጥዕና   ብዘተሓላሎፎ መልእክቲ እቲ ዝበዘሐ ኣብ ሽወደን ናይ ምልባዕ ተክእሎ ኣብ አኩባት ሰባት እዚዩ ሉዑል ምካኑ ሓቢሩ።

ከምቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝወሰኖ ናይ ሚትሕልላፍ ጥኒቃቀታት አንዳገበርና ኣብ ጥዕና ዝርከቡ ተማሃሮን መምሃራኒን ካብ ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ናብ ትምርቲ ከም ዚወፍሩ ምግባር ኢዩ።

ብመሰረት ንከይተሓላለፍ ናይ ምክልካል ሕጊ ኩላትና ተገደስትን ከምእ ዉን ጥንቁቃት ክንከውን ይግባአ ምክንያቱ ጠጠው ኒምባል ካብ ምትሕልላፍ ተላገብቲ ሕማማት።

አቲ ምልክታት ዝተሰምዖም ሰብ  ክሳብ ዝሓዊ ኣብ ገዛ ክጸንሕ ከምኡ ውን ድሕሪ ምሕዋዩ ክልተ መዓልቲ ገዛ ኮፍ ክብል ተመራጺ አዩ።