Valdemarsviks kommun mobiliserar i stab

Under måndagsmorgonen gick Valdemarsviks kommun upp i stabsläge. Sedan en vecka tillbaka har en mindre arbetsgrupp hanterat förebyggande åtgärder – detta arbete tas nu över av en krisledningsstab.

– Vi mobiliserar resurser i en krisledningsstab för att intensifiera det förebyggande arbete som redan inletts. Fokus för gruppens arbete är att på kort och lång sikt säkra resurser i form av såväl personal som materiel, säger Monika Hallberg, Kommunchef.

Valdemarsviks kommun följer händelseutvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

– Vi kommunicerar bland annat genom vår hemsida där vi även samlar länkar och uppdaterar information löpande, avslutar Monika Hallberg.