Första spadtagen för en ny förskola

Det rådde febril aktivitet på fältet vid Sörbyskolan på fredagsmorgonen. Barn, föräldrar, pedagoger, rektor, skolchef, politiker och representanter från Skanska fanns på plats för att delta vid de första spadtagen inför byggstart av ny förskola. En satsning som vittnar om optimism och framtidstro och nya möjligheter till utveckling och tillväxt.

Under fredagsmorgonen samlades många glada ”grävare” på fältet intill Sörbyskolan, platsen där en av två nya förskolor i Valdemarsviks kommun ska byggas. Förutom Sörby ska en förskola byggas vid Loviseberg, men Sörbys nya förskola blir färdig först. Redan i augusti 2020 kommer fem nya avdelningar öppnas upp och välkomna förväntansfulla barn, föräldrar och pedagoger.

– Det är så roligt att vi satsar på Valdemarsvik. Diskussioner om nya förskolor har pågått länge, och det är så roligt att det händer nu, säger Hans Andersson, (m), ledamot i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott.

Byggstart under vecka 8

Två entreprenörer har upphandlats för byggnationen. Det är Skanska som utför allt markarbete och arbete i den yttre miljön. Under vecka 8 startar de arbetet med markberedning, och under vecka 10 inleder Flexator arbetet med byggnaden.

– Det är ett omfattande arbete som resulterat att vi idag står här och får ta det första spadtaget. Att vi får göra det tillsammans – beslutsfattare, medarbetare och barn – gör det extra roligt, säger Caroline Hedvall, sektorchef för barn, utbildning och arbetsmarknad. Vi har omsatt politikernas beslut i handling, genom en process som präglats av delaktighet och dialog med berörda, betonar Caroline, samtidigt som de yngsta grävarna intill, fulla av energi hackar med sina spadar i den frostbitna jorden på fältet.

– Jag vill att grävmaskinen ska komma. Det blir roligt att titta på. Vi vill ha en rutschkana, en stor rutschkana inne också. Och nya saker att leka med, säger barnen. Fler fantasieggande idéer haglar från Ines och Alex Karlsson samt Wilhelm och Theodor Liljegrehn som den bitande kylan till trots tycker att det är väldigt kul att vara med, bli fotograferade och lyssnade på.

Fokus på dialog med berörda

Under det förberedande arbetet har dialog förts med såväl medarbetare inom förskolan, barngrupper och vårdnadshavare. Varannan fredag uppdateras projektets hemsida med ny information för att alla ska veta så mycket som möjligt om planerna och arbetet framåt.

– Vi arbetar nu med en barnkonsekvensanalys och processen pågår gällande vilka pedagoger som ska arbeta här, och vilka barn som ska gå i den nya förskolan, berättar Mimmi Trysberg, rektor. Jag är väldigt nöjd med processen så här långt, allt flyter på enligt planen där vi har fokuserat på att kommunicera så mycket vi kan kring nuläge och nästa steg. Jag är så glad för att få vara med på den här resan och att vi äntligen inleder arbetet, säger Mimmi Trysberg.

Viktig satsning för framtiden

Nya förskolor har diskuterats i olika omgångar under årens lopp. Beslutet om att bygga två nya förskolor fattades i januari 2018 och innebär att nya byggnader uppförs intill Lovisebergs förskola och Sörbyskolan.

– De ”tillfälliga” barackerna på Loviseberg byggdes redan på 60-talet. Det är så roligt att vi nu kan skapa två nya enheter i nya fräscha lokaler med en god arbetsmiljö för våra pedagoger och med plats för våra barn att lära och utvecklas, berättar kommunalråden på plats, Ted Starkås (s), Anders Carlsson (c) och Jenny Elander Ek (c).

Politikerna ser de första spadtagen på Sörbyområdet som en nystart för hela området från Banvallen bort mot Holmtebo. Där finns mycket goda exploateringsmöjligheter med närhet till tätort, natur och strövområden.

– Här finns plats för Valdemarsvik att växa. Nya förskolor i såväl Sörby som Loviseberg skickar kraftfulla signaler om framtidstro och tillväxt. Det är ett viktigt steg framåt för Valdemarsvik, avslutar Ted Starkås.