Infarten till resecentrum

På förekommen anledning så vill vi påminna om att den nya bussinfarten är endast till för bussar.