Utbyte av gatubelysning på Tallstigen och Ursättersvägen i Gusum

Utbyte av gatubelysning på Tallstigen och Ursättersvägen i Gusum

Grävningsarbeten för kablar samt montering av ny belysning kommer att påbörjas i slutet på
vecka 6.

Boende längs dessa vägar uppmanas att i möjligaste mån parkera sina fordon på den egna tomten
under tiden arbetet pågår.

Vi beklagar de eventuella störningar som kan uppstå och tackar för visad hänsyn.