Välkommen till föräldraträff!

Föräldraträffar är en möjlighet för dig att utveckla ditt föräldraskap. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, film, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn.
Framför allt får du som förälder positiv vägledning utifrån dina förutsättningar och barnets behov.

Föräldraträffarna bygger på ett vägledande samspel som är ett hälsofrämjande förhållningssätt
mellan förälder och barn. Utifrån dialoger och teman utforskar vi föräldraskapet tillsammans.
Träffarna sker i grupp med två gruppledare och du deltar vid 4 tillfällen.

Här kan du läsa mer om vägledande samspel som metod.

Kursstart

  • Datum: Onsdag 5 februari 2020
  • Klockan: 18.00-19.30
  • Lokal: Funkishuset

och fortsätter sedan med följande tillfällen:

  • Träff 2, 12 februari
  • Träff 3, 26 februari
  • Träff 4, 4 mars

Anmäl/frågor hör av dig till ewalena.andersson@valdemarsvik.se eller tobias.friberg@ valdemarsvik.se