Byggstart gång-och cykelväg, Ringarum

Idag den 14 januari, har startmöte för byggandet av gång-och cykelvägen utmed Kyrkängsvägen, ägt rum.  Byggnationen kommer att pågå under våren och vara helt färdig i slutet av maj 2020.