Presentationen från möte om avloppsinventering

Miljökontorets avloppsgrupp har hållit informationsträffar för fastighetsägare som är med i avloppsinventeringsprojektet under 2020. Mötena hölls den 26 november i Söderköping samt den 28 november i Valdemarsvik. Nu kan du ta del av den Powerpointpresentation som visades på mötena här:

Informationsträff – presentation – avloppsinventering 2020