Vi skyddar Sverige – och varandra

Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Militärt försvar och Civilt försvar

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:

  • säkerhetsskydd
  • etablering av krisorganisation
  • krigsplacering av personal
  • kompetenshöjning av kommunledningar

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Totalförsvarsövning

Under 2020 genomförs därför en Totalförsvarsövning där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Övningen är en möjlighet för bland annat Valdemarsviks kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten