Gratis sand för halkbekämpning

Villaägare i Valdemarsviks kommun har möjlighet att kostnadsfritt hämta brunsand och/eller kross
för halkbekämpning vid den egna fastigheten.

Du ansvarar själv för transporten i eget emballage. Du får hämta max 200 liter till din sandning.

Hämtställe: Gatukontoret (Norrgatan 44, Valdemarsvik)
Tid: Onsdagen den 4 december kl 15.00 – 18.00