Tillfällig avstängning del av Fyruddens Hamn

Den 26 november och 9 – 10 december kommer del av hamnen vid vändplanen (norra delen) vara avstängd under en kortare tid  för sjösättning av nya flytbryggor. Bryggorna kommer med långtradare och lossning utförs med två mobilkranar.

Efter varje lossningsperiod kommer arbeten omgående att påbörjas med förankring av bryggorna på avsedd plats i vattnet.

Det kan under den här tiden vara begränsad framkomlighet både på land och i vattnet. Vi hoppas på förståelse för detta.

Iaktta försiktighet!