Du kan söka bidrag till kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar din förening en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Då kan du söka bidrag för det hos Länsstyrelsen. Senast den 20 december ska din ansökan vara inlämnad till Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Föreningar som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till:

  • Vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården.
  • Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
  • Projekt som gör att kulturarvet blir mer tillgängligt och användbart för alla.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

  • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
  • ta fram kunskapsunderlag
  • sätta upp informationsskyltar

Sista ansökningsdag för bidrag är den 20:e december 2019.

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer och ansöka om stöd.