Kommunchef avslutar sitt uppdrag till sommaren 2020 – går i pension

Till sommaren 2020 lämnar Monika Hallberg sin tjänst som kommunchef för att gå i pension. Diskussioner mellan kommunchef och politiker i kommunstyrelsen har pågått sedan augusti 2019 för att förbereda Monika Hallbergs avslut, och nu inleds processen för att tillsätta en ny kommunchef. Idag har information gått ut internt om hur planerna ser ut.

– Jag fyller 65 år i mars och planerar att lämna min tjänst till sommaren 2020. Samtidigt är jag mån om att överlämningen till min efterträdare blir så bra som möjligt – därför kan jag i dagsläget inte precisera mitt slutdatum mer än så, berättar Monika Hallberg.