Efter hoten: så jobbar vi vidare

Även om skolor och förskolor nu återgått till vanlig vardag igen, har vårt övergripande arbete för ökad trygghet och säkerhet inte mattats av.

Onsdagen den 18 september inkom hot till Valdemarsviks kommun, hot som riktades till våra skolor och förskolor. Samma dag beslutade Kommunchef Monika Hallberg, i samråd med ledningen för sektor Barn och utbildning, att hålla alla skol- och förskoleenheter stängda under torsdagen den 19 september.

– Beslutet att stänga fattades för att ge skolorna och förskolornas chefer och medarbetare tid att hantera den uppkomna situationen, gå igenom säkerheten och befintliga rutiner för in- och utrymning. Stängningen handlade också om att samla ihop personalen och få tid att tala om det som hänt och bearbeta det tillsammans. Ytterligare en insats under torsdagen var att förbereda anpassad undervisning och mottagandet av barn och elever på fredagen då alla enheter skulle öppna igen, berättar Monika Hallberg, Kommunchef, Valdemarsviks kommun.

Fredagen den 20 september höll alla enheter öppet som vanligt. Frånvaron bland eleverna var inledningsvis hög, men under veckan som följde återgick eleverna till skolan. Successivt återgick verksamheterna till vanlig undervisning och bemanning.

– Även om skolor och förskolor nu återgått till vanlig vardag igen, har vårt övergripande arbete för ökad trygghet och säkerhet inte mattats av. Det fortsätter genom att vi dels går igenom och utvärderar vårt agerande i omedelbar anslutning till det inträffade, dels ser över våra rutiner, system och vidtar åtgärder för att öka säkerheten framöver, avslutar Monika Hallberg.