Information inför arbete under Sjöhuset

Vecka 41 till och med vecka 43 kommer underhållsarbeten att utföras under Sjöhuset
i den kulvert som går under byggnaden.

Tidplanen är preliminär då havsnivån och vattenflöden styr möjligheten till arbete.

Det kan störa gång-och cykellogistiken utanför huset på den södra sidan under arbetets gång.

Vi hoppas på förståelse för de störningsmoment som arbetet kan medföra.