Byggklart för två nya förskolor i Valdemarsvik

Under hösten 2018 fattade kommunstyrelsen i Valdemarsviks kommun beslut om att investera i två nya förskoleenheter i Valdemarsvik. Sedan dess har upphandling avseende byggnation av enheterna pågått. Den 17 september skrevs avtalet under.

– I och med att vi har avslutat upphandlingen och nu skrivit avtal, kan arbetet med att bygga de nya enheterna inledas. De blir värdefulla tillskott för förskoleverksamheten i kommunen och ett svar på den utveckling vi ser med ökande andel barn till förskolan under kommande år. Valdemarsviks kommun växer och jag är glad att vi nu står i startgroparna för denna viktiga satsning, berättar Mimmi Trysberg, rektor för förskoleenheten vid Loviseberg i Valdemarsviks kommun.

De nya enheterna kommer att byggas intill Lovisebergs förskola och intill Sörbyskolan. Målsättningen är att Sörbyenheten ska vara klar för inflyttning till hösten 2020, och Loviseberg till sensommaren 2021. Det är byggbolaget Flexator som kommer att genomföra projektet i samarbete med kommunen.

– Det är väldigt roligt att vi nu kan inleda byggnation och skapa två nya förskolor. Varje förskola kommer att kunna ge plats åt 100 barn, och bli ny arbetsplats för ett 20-tal pedagoger och annan personal, avslutar Mimmi Trysberg.