Fridays for future!

Fridays for future!

Idag den 27 september är det återigen manifestationer för klimatet över hela världen inspirerade av Greta Thunberg! Det är oerhört viktigt att ta klimatkrisen på allvar.

I Valdemarsviks kommun drivs vi av ett genuint miljöengagemang. En övertygelse som bygger på respekt för naturen och grundmurad stolthet över vår bygd. Engagemanget har gett resultat, och de stora miljöprojekten i Valdemarsviken och Gusum bevisar att det lönar sig att återställa balansen i miljöer som skadats av oss människor.
Idag utformar vi alla kommunens framtidssatsningar i linje med vårt övergripande miljömål: Att utveckla mot en position som Östersjöns ledande miljökommun. En plats där livsmiljöerna skapar värde för både nutida och framtida generationer.

Vi har anställda som är engagerade i miljön och klimatet. Vi har därför gått ut med information att om man önskar delta under klimatmanifestationen så ska man i god tid ha en dialog med sin närmsta chef samt önska om ledighet

Miljö- och hälsokontoret arbetar för en god levnadsmiljö