Ny placering av återvinningsstationen i Gusum

Ny placering av återvinningsstationen i Gusum

Återvinningsstationen i Gusum har flyttat och finns nu intill Gamla Brandstationen på Bruksgatan 9.
Här kan du lämna ditt förpackningsmaterial av glas, metall, plast, kartong samt tidningar.

Det är FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna.
Det är till FTI du kan vända dig med frågor om sortering och insamling samt om något behöver
åtgärdas på återvinningsstationen till exempel städning eller tömning. FTI:s kundtjänst når du
på telefonnummer 0200-88 03 11