Möjlighet att tycka till om bygglov för master

Valdemarsviks kommun har fått in en ansökan om bygglov för fackverkstorn och teknikbod på fastigheten Gusum 5:232.

För att ta del av handlingarna i ärendet klickar du här.

Valdemarsviks kommun har också fått in en ansökan om bygglov för mast och teknikbod på fastigheten Valdemarsvik 5:1.

För att ta del av handlingarna i ärendet klickar du här.