Elljusspåret – gallringsarbete

Måndagen den 26/8 påbörjar kommunen ett gallringsarbete i området runt Valdemarsviks elljusspår. Det är planerat arbete i linje med skogsvårdsplan och en trygghetsåtgärd för de invånare som rör sig i området.

Vi ber därför alla som tänkt besöka området att tänka på när besök sker och att man är mycket aktsam eftersom maskiner arbetar i området och trädfällning kommer ske.

Hälsningar

Gatu- och fastighetskontoret