Vattenledningar på Kyrkogatan byts ut under hösten

Under hösten byter kommunen ut vattenledning på Kyrkogatan i Valdemarsvik. Arbetet inleds närmast Storgatan och fortsätter uppåt längs Kyrkogatan.

Under tiden arbetet pågår kommer störningar i trafiken förekomma under dagtid. Störningarna berör såväl bil- som cykel- och gångtrafikanter. Under kvällar och helger kommer det vara framkomligt som vanligt.

Karta över Kyrkogatan där vattenledningar ska bytas ut

Vattenledningsarbetetn utförs på Kyrkogatan under hösten 2019.