Asfalteringsarbete i Gusum

Asfaltering kommer att ske i Gusum under Augusti och September. Redan vecka 34 kommer förberedande arbeten att påbörjas på de gator som berörs.

De gator som ska iordningställas är:

  • Del av Mellangrindsvägen, Ekvägen, Granstigen samt Skogsvägen (se karta).

Vi uppmanar boende i området att i den mån det går parkera sina bilar, släpkärror m.m.  på uppfarter eller på annan plats för att underlätta arbetet. Tack för ert samarbete!

Med vänlig hälsning

Valdemarsviks Kommun