SKOLSTART 19/8

Hoppas alla elever och skolpersonal haft en riktigt fin sommar!
Information om skolskjuts som trycktes i Valdemarsviksbladet Nr 7 var felaktig. Skolstarten är den 19/8!
 
Skolskjutsar börjar därmed den 19/8, för alla med skolskjuts.
 
Välkomna till en ny termin!