Bevattningsförbud i Gryt och Skeppsgården

Bevattningsförbud i Gryt och Skeppsgården

BEVATTNINGSFÖRBUDET I GRYT HAR UPPHÖRT MEN KVARSTÅR I SKEPPSGÅRDEN YTTERLIGARE NÅGRA VECKOR.

Bevattningsförbudet i Skeppsgården innebär att det för förbud att vattna med spridare, slang och att tvätta bilen med slang. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna i din trädgård.