Tack för mig!

Hej alla som engagerat sig i Coast4Us projektet och lämnat synpunkter kring Ekön!

Jag kommer avsluta min tjänst i Valdemarsviks kommun för nya äventyr i Skåne. Jag vill därför tacka för min tid i detta projekt och tacka alla som har skickat in mail, träffat mig ute på Eköns camping, varit med på dialogmöte och bokat in möten.

Det kommer tillsättas en ny planarkitekt som tar över mina arbetsuppgifter och denna person kommer presentera sig på här när tjänsten är tillsatt. Under tiden så kan projektledaren Hedwig Bjernersjö svara på frågor kring projektet och vid specifika frågor som rör detaljplanen hänvisas ni till övriga planarkitekter på kommunen.

Hoppas ni fortsätter vara delaktiga i projektet och välkomnar min ersättare med samma öppenhet som ni har välkomnat mig under min tid i kommunen.

Vänligen

Niklas Andersson, Planarkitekt.