Förslag till detaljplan ställs ut på Ekön 8-11 juli!

Nu har ett första förslag till detaljplan tagits fram och ska därför ut på samråd under sommaren. I samband med att detaljplanen går till samrådskedet, kommer planarkitekt Niklas Andersson vara på plats på Eköns camping 8-11 juli för att ställa ut förslaget, samt ta emot era tankar och idéer om planen.

Förslaget till detaljplan kommer vara ute på samråd under perioden 8:e juli till 8:e september. Det kommer gå att läsa det fullständiga planförslaget på kommunen hemsida, samt på kommunhuset Strömsvik. Förslaget kommer publiceras på kommunens hemsida den 8:e.

Så kom förbi Ekön mellan den 8:e och 11:e juli eller gå in på hemsidan under sommaren för att se förslaget!